Programa Operativo FSE Galicia 2014 – 2020

“O FSE inviste no teu futuro”

Agrupación de concellos de Mondoñedo, Abadín, Barreiros, Lourenzá, Pastoriza, A Pontenova, Riotorto e Trabada

As subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos no marco
da Rede galega da atención temperá están cofinanciadas pola Unión
Europea no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014 – 2020.

O obxectivo (O.T.9) é promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
mediante un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0
a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, a
súa familia e contorno, co fin de facilitar a súa autonomía persoal e a dita
inclusión.

Información en:
Servizo de Atención Temperá de Mondoñedo:
Avda. Bos Aires no 19 (Colexio Novo). 27740. Mondoñedo (Lugo).
Teléfono: 982 – 52 – 20 – 31
e-mail: atenciontemperamondonedo@gmail.com

Horario:
– De luns a mércores: 8:00h a 15:00h. e de 16:00h a 19:00h.
– Xoves e venres: 8:00 h a 15:00 h.