Para poder garantir as limitacións de aforo e distancia de seguridade, os títulos serán entregados en función de la letra inicial do primeiro apelido das personas propietarias, o día 23 de Abril de 2021

Máis info: