BANDO

 

 

DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ RANCAÑO, ALCALDE DO CONCELLO DE ABADÍN (LUGO).

 

 

FAI SABER:

Á vista da situación de Estado de Alarma xerada en todo o país pola pandemia do COVID-19, infórmase que o Concello de Abadín pon a disposición, de todas as persoas maiores que vivan soas e non conten con apoio familiar así como daquelas persoas que se atopan en situación de especial vulnerabilidade, un SERVIZO DE APOIO co fin de achegarlles aos seus domicilios as previsións que precisen nestes momentos (MEDICAMENTOS, PRODUTOS DE ALIMENTACIÓN OU PRIMEIRA NECESIDADE, etc.)

Para facer uso deste servizo poden chamar ós seguintes teléfonos:

  • JOSÉ MARÍA: 661 52 57 36
  • CONCELLO: 982 50 80 21