Lugar: Salón de Actos Municipal
Dia: mércores, 22 de novembro de 2023
Hora: 11.30 h
AS AVENTURAS DE:
NABIZA GIRL
A VIDA ET AVENTURAS
ET DESVENTURAS ET PROBLEMATICA
DUNHA SUPERHEROINA GALEGA E RURAL
COMO, ONDE, POR QUE, PARA QUE.