AF-Diptico-200x200mm

Proxecto subvencionado ao abeiro das axudas destinadas a entidades locais de Galicia para
o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal

Contribuír á conservación do medio ambiente e o patrimonio cultural

Operación cofinanciada pola Unión Europea, a través do FONDO
EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)