Servizos Sociais

1. ASISTENCIA SOCIAL
2. CENTRO DE DÍA
3. PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA (P.A.I.)
4. PUNTO DE INFORMACIÓN Á MULLER (P.I.M.)