INFRAESTRUTURAS
- COLEXIO PÚBLICO AQUILINO IGLESIAS ALVARIÑO: Praza do Concello, s/n . Abadín. Teléfono: 982-508017

- COLEXIO PÚBLICO DE MONCELOS: Terraxís s/n, Moncelos. Teléfono: 982-502112

- CENTRO DE SAUDE ABADÍN: Fanego Roxo , s/n. Teléfono:982-508072

- XULGADO: Carretera Fanoi , Abadín. Teléfono:982-508330

- CENTRO DE DIA : As Pedreiras s/n, Abadín.

- PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA: Carretera de Fanoi, Abadín.

- TELECENTROS DE INTERNET RURAL: nas distintas parroquias do Concello, unbicados nos locais sociais ou antigas escolas.

- POLIDEPORTIVO

- CAMPO DE FUTBOL

- SALÓN DE ACTOS

- ALBERGUE DE PEREGRINOS : Gontan, Abadín.

- PUNTO LIMPO : Xesta, Quende.