ETNOGRAFÍA
Lendas históricas:

A que relata o orixe árabe da parroquia de Aldixe.

As ruinas do mosteiro de Abadín das que se supón que quedan restos do mencionado mosteiro cerca da igrexa parroquial.

A do Castelo de Portela, que se considera un altar de sacrificios celta.

Lendas populares:

A pena oscilante de Castromaior, da que se din que era utilizada polos celtas para dar a coñecer a fidelidade das mulleres.

A que conta que Santiago dende o monte argán dixo: "este é o monte do ceo" e de aí ven o nome de Moncelos.