DEMOGRAFÍA
Habitantes: 3.201 (ano 2005).


Densidade de población: 16,6 habitantes/ km2 (ano 2004)

A emigración concentrouse primeiro cara américa, sobor de todo cuba e argentina (1890 ó 1925), e anos despois a Francia, Suíza e Inglaterra (1930 ó 1975)

Das 194 entidades de población a máis nutrida en poboación é Gontán.