CALENDARIO LABORAL

CALENDARIO LABORAL DE 2012:

Primero.- Decláranse inhábiles a efectos laborais, retribuídos e non recuperables, os seguintes días festivos:

 

1 de xaneiro Aninovo
6 de xaneiro Día de Reis
19 de marzo San José
17 de abril Xoves Santo
18 de abril Venres Santo
1 de maio Festa do Traballo
17 de maio Día das Letras Galegas
12 de outubro Día da Hispanidade
1 de novembro Todos os Santos
6 de decembro Día da Constitución
8 de decembro A Inmaculada
25 de decembro Nadal
Segundo.- Festas laborais de carácter local. Son tamén inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos, as seguintes festas locais:

4 de marzo Entroido
8 de setembro Santa Maria