GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN NO CONCELLO

Partido Popular (PP)

Portavoz titular: D. José María López Rancaño

www.ppdegalicia.com

Partido dos Socialistas de Galicia PSOE (PSdG-PSOE)

Portavoz titular: D. Pablo Díaz López

www.psdeg-psoe.org

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

Portavoz titular: D. Manuel Regal Ledo

www.bng-galiza.org